't Pastoorke

pastoorke

't Pastoorke was een project dat ter gelegenheid van de viering van het einde van WOI werd uitgewerkt en opgevoerd.  Een project van de gemeente Zandhoven waaraan CalamArt vrijwillig meewerkte.

CalamArt ontwikkelde en ondersteunde met zijn audio- en videomontage de repetities en opvoeringen van 9 en 10 november.  Met 't Pastoorke wordt verwezen naar een priester die kon voorkomen dat de Sint Amelbergakerk in Zandhoven tijdens de oorlogsjaren totaal verloren ging.

 

In de krant: Oud-strijder uit Tweede Wereldoorlog schittert in rol 't Pastoorke uit Eerste Wereldoorlog

GVA 10/11/2018 om 09:18 door Kristin Matthyssen

Zandhoven - In De Populier vond vrijdagavond de eerste evocatie van 't Pastoorke plaats. Het werd een indrukwekkende hommage aan een vergeten 'held' uit de Eerste Wereldoorlog: pastoor Cornelius Huybrechts. Oud-strijder Willy Bontinck (91) speelde die rol als volleerd acteur. Bij projectie van de foto, viel het zelfs op dat Willy Bontinck ook fysiek sterk op ''t Pastoorke' lijkt.

Een deel van de foto's die werden geprojecteerd, werden recent ontdekt op de zolder van Sint-Christoffel. Het zijn unieke foto's op glasplaten van de verwoestingen aan de kerk. In tal van parochies in de omgeving werden de kerken platgebrand. In Zandhoven echter volgde pastoor Cornelius Huybrechts eerder zijn geweten dan de militaire bevelen en liet hij het stro uit de kerk halen om te verhinderen dat ze zou afbranden. Hierdoor bleef Zandhoven 'verschoond' van al te grote verwoestingen. Pastoor Huybrechts schreef  hierover een brief aan kardinaal Mercier. 't Zandtheater en de gemeente hebben die brieven verwerkt tot een toneelstuk: 't Pastoorke. Priester Huybrechts stierf in 1917.

Het script, de muziek en het opzoekwerk van 't Pastoorke zijn van Rit Vinck, oud-strijder Willy Bontinck (91) en Erik Crombez. Dani Van Gompel verzorgde de regie. CalamArt uit Viersel zorgde met de audio- en videopresentatie voor de rode draad doorheen de hele opvoering en maakte er een naadloos samenspel van tussen lezer, spelers en koor. Smile Events uit Vorselaar verzorgde het licht en geluid.   

Er werd opzettelijk geopteerd om niet met echte acteurs te werken. Burgemeester Luc Van Hove speelde zelf de rol van ... burgemeester. Frank Vleeschouwer speelde de rol van Franstalige officier, André Sprockeels was de koster, en onderofficier was Jos Thys. Het koor Eigen Toon zong een compositie van de Zandhovense toondichter Arthur Verhoeven en Jozef Simons. Rit Vinck was verteller en Herman Verelst de nieuwslezer.

Het publiek was zwaar onder de indruk van het stuk dat geen seconde verveelde.

 


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

CalamArt doet harten smelten tijdens terrastheater

GVA foto 20180827

Zandhoven - CalamArt, de Zandhovense vereniging voor kunst en cultuur, heeft met 'Roodkapje' alle harten - jong en oud - doen smelten tijdens het terrastheater op zondag 26 augustus in Turnhout.

Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Turnhoutse toneelvereniging Pogen organiseerde die op de Grote Markt in Turnhout korte voorstellingen op verschillende caféterrassen.

Vergeten Poëten georganiseerd door de gemeentelijke bib van Zandhoven

Op 31 januari 2018 bracht CalamArt op verzoek van de bibliotheek zijn poëzieprogramma 'Vergeten Poëten' in het mooi Huyze Bruyneel gelegen nabij het centrum van Zandhoven. Het zaaltje was goed gevuld en de aanwezigen konden er naar eigen zeggen van genieten. Het gemeentebestuur was zo sympathiek om allen na de opvoering een drankje en snackje aan te bieden. Kortom het was voor iedereen weer een leuke avond.

VergetenPoëten Zandhoven 2018

WvdPoezie Zandhoven 2018 01
WvdPoezie Zandhoven 2018 02

WvdPoezie Zandhoven 2018 03

foto's Gerdi Heyninck

CalamArt op de verenigingenbeurs in Zandhoven op 3 september 2017

De verenigingenbeurs is ideaal om te tonen waarmee de Zandhovense verenigingen bezig zijn. Daarom nam CalamArt er ook weer aan deel. Op de beurs gaven we een beeld van de werking van de vereniging en welke activiteiten wij organiseren. CalamArt prees er vooral zijn verhalen en poëzie aan, maar trok de aandacht dit keer met enkele recente kunstwerkjes van Livin.

CalamArt verenigingenbeurs 20170904

foto GVA

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

CalamArt op Spots op West

De Zandhovense vereniging voor kunst en cultuur CalamArt vzw nam deel aan Spots op West in Westouter, een klein dorp aan de Franse grens in de Westhoek.

Dit jaar was het de vijftiende editie van het charmante amateurtheaterfestival georganiseerd door Opendoek vzw, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen.

Spots op West staat voor locatietheater: tientallen groepen spelen een voorstelling in een theaterzaal, loods, schuur, stal, kerk, crypte, café, feestzaal of in open lucht.

CalamArt vzw bracht daar, in de crypte van de kerk, haar programma ‘Vergeten Poëten’, een voordracht van 22 gedichten gewijd aan poëten die we haast vergeten zijn, een optreden dat bijzonder gesmaakt werd door de aanwezige poëzieliefhebbers.

(GVA Zandhoven Kristin Matthyssen 11/7/2017)

SOW17 01SOW17 02
SOW17 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Het Laatste Nieuws

ZANDHOVEN - 29 maart 2017

CalamArt brengt poëzie naar woonzorgcentra

De nieuwe vzw CalamArt brengt kunst naar dienstencentra. Gerda Cabus en haar man Marc Lambrechts richtten de vereniging twee jaar geleden al op, maar sinds deze week bestaan ze officieel als vzw.

Ze trekken Vlaanderen rond met hun vertelsels en gedichten en hopen zoveel mogelijk mensen te kunnen betrekken in hun verhaal.

"De naam CalamArt komt simpelweg van de samentrekking van onze achternamen", legt Gerda uit. "Daarbij verwijst 'art' naar de kunst die we willen brengen."

Gerda is zelf lid van een toneelgroep en zal samen met een collega-actrice gedichten en verhalen voordragen.

"Mensen op leeftijd hebben vroeger nog gedichten uit hun hoofd moeten leren. Ze zijn daarom heel geïnteresseerd en een plezier om voor te spelen." Meer informatie vind je op www.calamart.be. (TEA)

Gazet van Antwerpen

VERENIGING VAN VERHALENVERTELLERS - 23/03/2017 om 10:28 door Kristin Matthyssen

Zandhoven - Zet die televisie en tablet eens af!

Wat is er heerlijker dan verhalen horen vertellen? Gerda Cabus en haar man Marc Lambrechts uit Zandhoven richtten er zelfs speciaal een vereniging voor op.

De oprichtingsakte van de vzw CalamArt, een nieuwe vereniging voor (podium)kunst en cultuur, verscheen op 21 maart in het Belgisch Staatsblad. CalamArt is een samentrekking van de eerste letters van de familienamen van oprichters Gerda Cabus en Marc Lambrechts. Ze komen op vraag naar instellingen of verenigingen om gedichten of verhalen op een klein podium te vertellen.

Er is onder meer een programma Vergeten Poëten, met 23 gedichten van Alice Nahon over Guido Gezelle tot Paul Van Ostaijen, samengesteld en gebracht door Dina Sonck, waarbij Gerda en Marc de begeleiding doen. En nog een programma Verhalen bij de Open Haard voor jong en oud, waarbij drie Kempense sprookjes, sagen en legendes worden verteld door Jacqueline Van Belle en Gerda Cabus.

Veel mensen in Zandhoven kennen Gerda Cabus als toeristische- en natuurgids. Maar ook als actrice in 't Zandtheater zagen velen haar al aan het werk. “Vroeger deed Gerda al zulke vertellingen met een toneelkring in Antwerpen”, vertelt Marc. “Vorig jaar zijn we er dan zelf mee begonnen, samen met Jacqueline Van Belle uit Zandhoven. Twee geschoolde stemmen met podiumervaring, want we vinden verstaanbaarheid heel belangrijk. We maakten een voorstelling met oude gedichten. De respons was buiten verwachting goed. Vooral woonzorgcentra bleken heel geïnteresseerd . Die generatie heeft al die gedichten nog uit het blote hoofd moeten leren. Veel van de senioren beginnen die gedichten spontaan mee te debiteren. Daarom hebben we nu naar analogie met vergeten groenten een nieuw programma Vergeten Poëten uitgewerkt.”

CalamArt vzw vraagt 150 euro per voorstelling. “Daarbij is alles inbegrepen, van twee sprekers over belichting tot de beamer. We werken met ondersteunende beelden en muziek.”

Vorige week brachten ze nog poëzie in het dienstencentrum in Olen. Waarom ze geen scholen aanspreken? “We weten zelf eigenlijk niet of scholen interesse hebben”, zegt Lambrechts. CalamArt doet ook mee aan het Festival van de Kempen en aan Spots op West, het zomerfestival van Opendoek Amateurtheater Vlaanderen in Westouter.

In samenwerking met de cultuurdienst van de gemeente Zandhoven werkt CalamArt ook al aan 't Pastoorke, een toneelstuk rond de legendarische pastoor-deken Huybrechts van Zandhoven, die tijdens WO I probeerde te verhinderen dat de Belgische genietroepen de toren en het dak van de Sint-Amelbergakerk lieten ontploffen om te vermijden dat de Duitsers er een observatiepost van maakten. “We ondersteunen voor dit project de audio- en videomontage. Onder meer Theo Saelens en Staf Dieltiens beschikken over uniek materiaal dat voor de videomontage gebruikt zal worden. 't Pastoorke vormt een van de hoogtepunten tijdens de slotviering in 2018 over Zandhoven in de Groote Oorlog.”

CalamArt biedt ook gidsbeurten aan in natuurgebieden Lovenhoek en Viersels Gebroekt.

Nieuwsgierig? www.calamart.be

Kristin Matthyssen