Onder deze menu-optie groeperen we onze hoofdactiviteiten. Niet dat we poëzie niet als kunst beschouwen, maar veelal hangt er heel wat geschiedenis aan vast en daarom kozen we voor de rubriek 'Cultuur'. Culturele activiteiten zoals (ondersteuning van) toneelopvoeringen, poëzie, het brengen van verhalen, ... andere podiumkunsten worden hier ondergebracht. Bekijk ook de submenu-items.

Submenu Poëzie

Submenu Verhalen